Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa
podkarpackiego
25.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24.10.2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast
na obszarze województwa podkarpackiego
25.10.2018 więcej
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 18.10.2018 r.
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle oraz informacja
dotycząca miejsca i godzin dyżurów w dniach 20 i 21
października 2018 r.
18.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr IV/144/2018 z dnia 15 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów
informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
17.10.2018 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I
w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych ds.
Ustalenia Wyników Głosowania oraz ds. Przeprowadzenia
Głosowania w mieście Jasło
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 4.10.2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Miejskiej Jasła zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle z dnia 04.10.2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach
Burmistrza Miasta Jasła zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
04.10.2018 więcej
Zarządzenie Nr IV/141/2018 z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych
04.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
ZAWIADOMIENIE z dnia 01.10.2018 r.
Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia o o sporządzaniu spisu
wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21
października 2018 r.
01.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się